EducirajMe posebnu pažnju u edukacijama posvećuje stranim jezicima, a u svojoj ponudi tečajeva i edukacija nudi grupne tečajeve, poluindividualne tečajeve, ali i individualne tečajeve za mnoge strane jezike, kao što je tečaj engleskog jezika, talijanskog, njemačkog i francuskog.

Učenje stranih jezika u Bjelovaru u našoj školi stranih jezika mnogo je brže od samostalnog učenja, što se posebno odnosi na individualno učenje stranih jezika.

Također, tu su i tečajevi jezika za djecu za rano učenje stranih jezika.