Temeljne odredbe

 • Pravila i uvjeti korištenja vrijede za internetsku platformu educirajme.com sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni educirajme.com, dalje u tekstu internetska platforma EducirajMe.
 • Internetska platforma EducirajMe u vlasništvu je društva Minea d.o.o./POU Adeptio, dalje u tekstu Minea/Adeptio.
 • Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetske platforme EducirajMe, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama EducirajMe.


  Opće odredbe

 • Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetske platforme EducirajMe. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama EducirajMe upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 • U svrhu korištenja usluga internetske platforme EducirajMe, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na EducirajMe putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na EducirajMe te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka.
 • Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na EducirajMe dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava i slanja elektroničke pošte, a EducirajMe se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.
 • EducirajMe može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre, upitnike svojih partnera ili slično, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. EducirajMe ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
 • EducirajMe može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a EducirajMe ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
 • Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao i utemeljeno je na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. EducirajMe može prilikom korištenja prikupiti i druge podatke (IP adresu, vrstu uređaja, vrijeme pristupa, transakcije, geolokaciju i sl.) kojima se koristi radi poboljšanja iskustva korisnika, sprječavanja prijevara i statističke analize.
 • Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirkama osobnih podataka kojih je voditelj Minea/Adeptio Zbirke osobnih podataka objavljene su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. EducirajMe čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke te se njima koristi samo do isteka poslovne potrebe i u skladu sa zakonskim obvezama, a oni mogu biti proslijeđeni isključivo mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.
 • EducirajMe se koristi pružateljima usluga koji provode određene aktivnosti u ime EducirajMe kao što su slanje i distribucija promocijskih e-mail poruka. EducirajMe takvim pružateljima usluga može dostaviti samo nužne osobne podatke korisnika radi isporuke paketa, slanja zemaljske pošte i e-mail pošte te uklanjanja neispravnih informacija na EducirajMe distribucijskim listama.
 • Upite ili primjedbe vezane uz navedeni zakon te prikupljanje osobnih podataka korisnik može dostaviti pisanim putem na adresu sjedišta društva Minea d.o.o., Matice hrvatske 1, 43 000 Bjelovar ili putem elektroničke pošte na adresu minea@minea.hr.
 • Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. EducirajMe ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 • EducirajMe je ovlašten u svakom trenutku s popisa korisnika brisati one korisnike koji krše ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetske platforme EducirajMe.
 • EducirajMe zadržava pravo, uz gašenje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ova pravila i uvjete. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Minea/Adeptio podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Bjelovaru.
 • Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika EducirajMe i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. EducirajMe nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 • Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima EducirajMe. Ako korisnik pisanim putem zatraži trajni ili privremeni prestanak slanja poruka, EducirajMe korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle, to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati usluge internetske platforme EducirajMe koje su namijenjene samo registriranim korisnicima).
 • Korisnik u bilo koje vrijeme može pisanim putem zahtijevati da se EducirajMe trajno ili privremeno prestane koristiti njegovim osobnim podacima te zatražiti brisanje istih.
 • EducirajMe kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-maila ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama EducirajMe. EducirajMe ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 • Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice EducirajMe, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja EducirajMe.
 • EducirajMe ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 • EducirajMe ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetske platforme EducirajMe i aplikacija EducirajMe za mobilne uređaje.
 • Za analizu svoje internetske stranice EducirajMe se koristi alatima s pomoću kojih analizira korištenje internetske platforme EducirajMe te time stječe dragocjene spoznaje o potrebama svojih korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Oni omogućuju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. Korisnik može putem odgovarajućih postavki na pregledniku odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kojem slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem internetske platforme EducirajMe korisnik daje svoju suglasnost za opisani način provođenja analize korištenja internetske platforme EducirajMe.
 • Internetski portal EducirajMe može sadržavati linkove na internetske stranice drugih poslužitelja. EducirajMe ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. EducirajMe će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.
 • Oglasi trećih strana ili druge oglašivačke mreže (banner networks) također se mogu koristiti kolačićima za praćenje aktivnosti korisnika na ovom portalu ili za mjerenje učinkovitosti i drugih parametara koji će biti određeni u njihovim pravilima o privatnosti. Korisnici su upoznati da pravila o privatnosti trećih strana mogu biti bitno drukčija od pravila i uvjeta internetske platforme EducirajMe. EducirajMe nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima kojima se mogu koristiti treće strane oglašivača, što korisnici prihvaćaju.
 • Elektronička komunikacija između EducirajMe korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz usluge EducirajMe radi:
  • informiranja o detaljima usluga
  • prijavljivanje pogrešaka
  • primjedbe i pohvale usluga koje nudi internetska platforma EducirajMe.
  Korisnicima u pisanoj komunikaciji na EducirajMe nije dopušteno
  • promovirati druge servise, proizvode i usluge
  • slati linkove na druge internetske lokacije
  • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
  • rabiti tuđe ime ili e-mail adresu, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
  • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
  • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
  • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
  • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
  • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.
 • Završne odredbe

 • Sve primjedbe uz 11a. članak Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva, Matice hrvatske 1, Bjelovar 43000, putem e-maila na adresu minea@minea.hr.
  Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.


Podaci o upravitelju sistema EducirajMe:

Minea d.o.o.
Matice hrvatske 1
43000 Bjelovar
Hrvatska

E-mail: minea@minea.hr
Tel: 043 263 194

Podaci o društvu:
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010047750, OIB: 91650982903
Temeljni kapital 1.217.000,00 kuna.